stránka konferencie

o kvalite ovzdušia v budovách

22. mája 2019

Trendy v kvalite ovzdušia v budovách

Konferencia, ktorá má ambíciu stať sa partnerskou platformou pre riešenia prinášajúce kvalitnejší vzduch do budov.

Miesto: Binarium

 Prednášky

    

V prednáške sa dozviete, prečo by sme sa mali venovať téme kvality ovzdušia v budovách a ako táto téma súvisí s naším zdravím. Dozviete sa aj o dostupných riešeniach na skvalitnenie ovzdušia v budovách, ale aj o tom, ako súvisia tieto riešenia s medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS.

V prednáške sa dozviete o systéme monitorovania kvality ovzdušia na Slovensku, ale aj o tom, kto a ako zabezpečuje v našej krajine systém monitoringu ovzdušia. Vypočujete si aj informácie o tom, čo a prečo sa meria v ovzduší a ako sa tieto informácie spracúvajú. V prednáške sa dozviete, ako je na tom Slovensko v porovnaní s inými krajinami.

Cieľom prednášky je obrátiť pozornosť na baktérie, vírusy a plesne prenosné vzduchom, ktoré môžu vyvolať nielen rôzne alergie, ale aj ohroziť zdravie pracovníkov a zvýšiť dĺžku ich práceneschopnosti. Špeciálna pozornosť sa bude venovať vysokoinfekčným baktériám prenosným vzduchom.