Prednášky

 

V prednáške sa dozviete, prečo by sme sa mali venovať téme kvality ovzdušia v budovách a ako táto téma súvisí s naším zdravím. Dozviete sa aj o dostupných riešeniach na skvalitnenie ovzdušia v budovách, ale aj o tom, ako súvisia tieto riešenia s medzinárodnou vesmírnou stanicou ISS.

V prednáške sa dozviete o systéme monitorovania kvality ovzdušia na Slovensku, ale aj o tom, kto a ako zabezpečuje v našej krajine systém monitoringu ovzdušia. Vypočujete si aj informácie o tom, čo a prečo sa meria v ovzduší a ako sa tieto informácie spracúvajú. V prednáške sa dozviete, ako je na tom Slovensko v porovnaní s inými krajinami.

Cieľom prednášky je obrátiť pozornosť na baktérie, vírusy a plesne prenosné vzduchom, ktoré môžu vyvolať nielen rôzne alergie, ale aj ohroziť zdravie pracovníkov a zvýšiť dĺžku ich práceneschopnosti. Špeciálna pozornosť sa bude venovať vysokoinfekčným baktériám prenosným vzduchom.

Naprojektovať budovu, v ktorej je zdravie jej obyvateľa na prvom mieste, je dnes svetovým trendom. Stavať budovy v súlade so zdravým životným štýlom si žiada viac, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Čo všetko musí architekt a projektant brať do úvahy pri svojej práci a aké sú v tejto oblasti svetové trendy, porozpráva Vladimír Mašinský.

Aroma marketing ako súčasť "zušľachtenia" priestoru, ale aj budovania značky. Teoretické základy a dôvody použitia aroma marketingu, hlavne však jeho využitie v praxi odhalí prednáška Henricha Sikelu - CEO spoločnosti Store Media, ktorá je lídrom na stredoeurópskom trhu v zmyslovom marketingu.

Dekontaminácia veľkých priestorov (letísk, vládnych budov, nemocníc atď.) predstavuje aktuálny a neuspokojivo riešený problém. Tieto miesta môžu byť nielen významným cieľom teroristického útoku, ale aj miestom na rýchle šírenie infekčných ochorení, lebo majú veľký strategický význam, vysokú koncentráciu ľudí a v neposlednom rade sú vybavené...

Po každom bloku prednášok A a B bude prebiehať panelová diskusia s prednášajúcimi. Otázky môžu účastníci konferencie posielať už priamo počas jednotlivých prednášok adresne na prednášajúceho prostredníctvom aplikácie Slido.