Lokalizácia ľudí verzus kvalita ovzdušia v budovách

Michal Ukropec- Infotech, Tibor Nyitray - HB Reavis

Zdanlivo nesúvisiaca téma s kvalitou ovzdušia v budovách. Zdanie však klame. Informácie o pohybe osôb a ich koncentrácii v priestoroch budovy prinášajú nové možnosti pri riadení ventilácie a teploty. Dáta z lokalizácií šetria prostriedky vynaložené na ventiláciu, chladenie a vykurovanie. Zároveň môže poslúžiť pri mimoriadnych situáciách a katastrofách v budovách pre lepšiu evakuáciu.