Monitorovanie kvality ovzdušia na Slovensku

RNDr. Martin Kremler, PhD.

V prednáške sa dozviete o systéme monitorovania kvality ovzdušia na Slovensku, ale aj o tom, kto a ako zabezpečuje v našej krajine systém monitoringu ovzdušia. Vypočujete si aj informácie o tom, čo a prečo sa meria v ovzduší a ako sa tieto informácie spracúvajú. V prednáške sa dozviete, ako je na tom Slovensko v porovnaní s inými krajinami. 

Prednášajúci: RNDr. Martin Kremler, PhD. ( Slovenský hydrometeorologický ústav, úsek kvality ovzdušia)

RNDr. Martin Kremler, PhD. (1975). Po ukončení magisterského štúdia ostal pôsobiť na Katedre meteorológie a klimatológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave. Na fakulte sa zaoberal problematikou prízemného ozónu. V roku 2006 obhájil dizertačnú prácu a získal titul PhD. Od roku 2011 pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ), kde sa venuje modelovaniu kvality ovzdušia. V roku 2017 sa stal vedúcim odboru monitorovanie kvality ovzdušia. Je autorom viacerých publikácií zameraných na kvalitu ovzdušia a jej modelovanie.