Aroma marketing - niečo pre naše zmysly a komfort

 Mgr. Henrich Sikela

Aroma marketing ako súčasť "zušľachtenia" priestoru, ale aj budovania značky. Teoretické základy a dôvody použitia aroma marketingu, hlavne však jeho využitie v praxi odhalí prednáška Henricha Sikelu - CEO spoločnosti Store Media, ktorá je lídrom na stredoeurópskom trhu v zmyslovom marketingu.

Mgr. Henrich Sikela. Henrich Sikela je CEO spoločnosti Store Media, lídra v oblasti zmyslového marketingu na Slovensku, ale aj v Česku a Rakúsku. Jeho profesijné začiatky sú spojené s Rádiom Twist, v ktorom pôsobil na niekoľkých manažérskych pozíciách. Neskôr pôsobil v Rádiu Expres na pozícii výkonného riaditeľa technickej divízie (Expres Net, s. r. o.) a tiež v RTVS na pozícii riaditeľa Rádia Slovensko. V roku 2002 založil spoločnosť Store Media, ktorá sa niekoľko rokov pôsobenia venovala prevádzke In Store Rádií. Neskôr rozšírila svoju ponuku aj o Digital Signage a od roku 2013 aj o Aroma marketing. Ako zástupca americkej spoločnosti Scent Air pre tri krajiny Európy (Slovensko, Česká republika a Rakúsko) je Store Media s viac ako 1 000 inštaláciami technológií na aroma marketing líder na trhu.