Panelová diskusia

Po každom bloku prednášok A a B bude prebiehať panelová diskusia s prednášajúcimi. Otázky môžu účastníci konferencie posielať už priamo počas jednotlivých prednášok adresne na prednášajúceho prostredníctvom aplikácie Slido.