Čo  nás môže ohrozovať cez ventiláciu v budovách

Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.

Cieľom prednášky je obrátiť pozornosť na baktérie, vírusy a plesne prenosné vzduchom, ktoré môžu vyvolať nielen rôzne alergie, ale aj ohroziť zdravie pracovníkov a zvýšiť dĺžku ich práceneschopnosti. Špeciálna pozornosť sa bude venovať vysokoinfekčným baktériám prenosným vzduchom.

Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc. (zástupca vedeckého riaditeľa Virologického ústavu BMC SAV a vedúci oddelenia rickettsiológie)

Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc. V súčasnosti pôsobí na pozícii zástupcu vedeckého riaditeľa Virologického ústavu BMC SAV a vedúceho oddelenia rickettsiológie. Hlavným zámerom jeho výskumných aktivít je objasnenie molekulárneho mechanizmu, ktorým živý organizmus odpovedá na biotický alebo abiotický stres. Skupinu mimoriadneho záujmu tvoria najmä molekuly, ktoré sú súčasťou imunitnej reakcie. Ide predovšetkým o látky, ktoré sa podieľajú na invázii mikroorganizmu do hostiteľskej bunky, inhibícii imunitného systému alebo jeho prežívaní v hostiteľovi, prípadne látky aktivujúce imunitný systém. Pozornosť venuje aj transferu poznatkov, a to najmä vývoju diagnostických nástrojov na monitorovanie vývoja infekčných ochorení, ako aj ich cielenú liečbu.