PROGRAM KONFERENCIE

Trendy v kvalite ovzdušia v budovách


Dátum:  22. 5. 2019 (streda)

Miesto:  Binarium

Registrácia účastníkov:  9.00 - 10.00 h

10.00 h  Otvorenie konferencie - príhovor organizátora (Andrej Číž)

Blok A

10.15 h Prečo by nás malo zaujímať, aký vzduch dýchame (Mgr. Andrej Číž, Air System, s. r. o.)

10.30 h Dosahy riadenia HVAC na kvalitu ovzdušia v budovách a ich energetickú efektivitu (Ing. Daniel Čurka, PhD., ENGIE Services, a. s.)

10.45 h  Čo nás môže ohrozovať cez ventiláciu v budovách (Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc. - vedec, BMC SAV)

11.00 h  Dekontaminácia veľkých priestorov (Ing. Marek Kuzma, PhD. - vedec, Mikrobiologický ústav Akadémie vied ČR)

11.15 - 11.45 h  Panelová diskusia k bloku A

12.00 - 13.00 h  Obed

Blok B

13.00 h Lokalizácia ľudí verzus kvalita ovzdušia v budovách (Michal Ukropec, CEO Infotech, s. r. o. a Tibor Nyitray, HB Reavis )

13.15 h Aroma marketing - niečo pre naše zmysly a komfort (Mgr. Henrich Sikela, CEO STOREMEDIA, s. r. o.)

13.30 h Moderná architektúra verzus zdravá budova (Ing. arch. Vladimír Mašinský, Sharry Europe CZ)

13.45 h  Monitorovanie kvality ovzdušia na Slovensku (RNDr. Martin Kremler, PhD., SHMÚ)

14.00 - 14.30 h  Panelová diskusia k bloku B

14.30 h  Záver